18 مه

تخمین موثر ترافیک احتمالی با استفاده از خصوصیات زمانی – مکانی چندگانه

تخمین ترافیک یک موضوع مهم در آنالیز تراکم ترافیک در شرایط ترافیک شهری در مقیاس بزرگ است. اخیراً، بسیاری از محققان از داده های GPS برای برآورد ازدحام ترافیک استفاده کرده اند. بهر حال چگونگی ترکیب مناسب داده های چند گانه و تضمین دقت و کارایی روش های ارائه شده، همچنان یک چالش در این […]

04 مه

مدل اندازه گیری مبتنی بر لینک برای تخمین پارامترهای انتخاب مسیر در پیاده رو های شهری

مانیتورینگ منفعل با سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) برای کنترل خودکار داده های سفر استفاده می شود. با این حال ، داده های ردیابی GPS شامل خطاهای اندازه گیری است که به دستگاه نظارت و توضیحات شبکه در مدل بستگی دارد. در مورد شبکه های عابر پیاده شهری مانند مراکز شهری ، محیط ساخته شده […]

29 آوریل

کنترل تحرک و جابجایی بر روی سطح زمین توسط سیستم GPS – GIS

به رغم افزایش هر روزه ترافیک در فرودگاه های جهان، کارهای اندکی در زمینه بهبود روش های کنترل فعالیت های وسایل نقلیه و هواپیماها انجام شده است. این موضوع به کاهش ایمنی منجر خواهد شد. GPS در این مقاله، یک سیستم یکپارچه برای کمک به تضمین جداسازی مناسب وسایل نقلیه و هواپیماهای فرود آمده در […]

20 آوریل

GNSS چیست؟

تاریخچه: اولین سیستم‌های ماهواره‌ای مکان‌یاب DECCA، LORAN و Omega بودند که به جای استفاده از ماهواره ها، از ایستگاه های فرستنده رادیویی موج بلند زمینی استفاده میکردند. این سیستم‌ها یک پالس رادیویی از ایستگاه مادر و سیگنال های تقویت شده را از سایر ایستگاه‌های تابع ارسال میکردند. اختلاف بین ارسال و دریافت در ایستگاه‌های تابع […]